Hei, löydät CV-tietoni Gate of Stories sivustolta.

Rakastan tarinoita ja nimenomaan hyvin kerrottuja tarinoita. Kirjoja ja tekstiä enemmän rakastan tarinoita, jotka on kerrottu kuvin, äänin, liikkeellä ja musiikilla. Elokuvakerronnalla. Jännitteellä.

Käsikirjoittaminen on tekstin tuottamista lukijalle joka tuottaa elokuvia. Elokuvatuotanto on pitkä, mutkikas ja epävarma prosessi. Sen perustana tulisi olla rakenteeltaan looginen ja jännitteisesti kirjoitettu, oikein ja oikeassa järjestyksessä syötetyllä informaatiolla lukijaa aktivoiva käsikirjoitus.

Originaalilla tarinalla pääsee pitkälle. Kiinnostava tarina on perusta mutta tarina jää unohduksiin jos sitä ei osata kertoa esitysmedian vaatimusten mukaan. Keskinkertainenkin tarina muistetaan jos se on hienosti kerrottu. Huonosti kerrottu kiinnostava tarina jää unhoon. Todella huonosti kerrottu hieno tarina muistetaan.

Voit pitchata tuottajalle kiinnostava originaalin tarinan, kirjoittaa massiivisen hienot henkilöiden selostukset, kertoa tarinasi synopsiksessa, josta selvästi havaitsee, miten loistavan elokuvan tarinasta saa. On aivan sama, miten vakuutat tuottajia ja ohjaajia tarinastasi jos itse käsikirjoitus on lievä, loiva, hailea ja yhdellä sanalla sanottuna – jännitteetön.

On liian usein todistettu että laihankurjasti kirjoitetulla käsikirjoituksella ja siitä tehdyllä elokuvalla ei ole sellaista tulevaisuutta, jonka sen tarina ansaitsisi.

Minä haluan osaltani auttaa sinua kirjoittamaan sinun tarinasi menestyväksi käsikirjoitukseksi. Jos kuuntelet ohjeita ja osaat asettaa oman kirjoittajanegosi (kirjoittajan tunteesi) oikeissa kohdissa kirjoitustyötäsi syrjään, saatat saavuttaa tavoitteesi.

Matka tavoitteeseen on vaativa. En voi luvata enempää kuin apuni, kokemukseni, ammattitaitoni pitkänlinjan dramaturgina ja konsulttina. Sinä teet työn. Minä voin ja osaan auttaa.

Ahkeruuteen ja vaivannäköön kannustaen

Dramaturgi FM Eeva R. Tikka

Updated 2020-07-28